Τρείς  λόγοι για να «επενδύσετε» σε κακάο

gtreview

Πολλοί είναι οι επενδυτές που επιλέγουν να αγοράσουν παράγωγα προϊόντα, όπως είναι ο χρυσός και το κακάο. Οι λόγοι ποικίλουν, αλλά σε γενικές γραμμές μπορούμε να τους συνοψίσουμε σε τρεις: κερδοσκοπία, πιθανή μεταβολή στη σχέση  ζήτησης/προσφοράς καθώς και στη διαχείριση επενδυτικού κινδύνου.

Είναι δυνατή η κερδοσκοπία πάνω στην τιμή του κακάο;

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του κακάο λαμβάνει χώρα σε περιοχές της Δυτικής Αφρικής. Ο καιρός και η πολιτική κατάσταση στις περιοχές αυτές διαδραματίζει καίριο ρόλο, τόσο στη δημιουργία, όσο και στο μετριασμό των εμποδίων σχετικά με την προσφορά του προϊόντος στην παγκόσμια αγορά. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που οι τιμές του κακάο είναι συχνά ευμετάβλητες.

Είναι η ζήτηση στο κακάο αυξανόμενη;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να περιμένει κανείς μια σημαντική αύξηση της ζήτησης στο κακάο τα επόμενα χρόνια. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες φαίνεται να υιοθετούν τις διατροφικές συνήθειες της Δύσης. Η σοκολάτα αποτελεί ένα προϊόν «πολυτελείας», του οποίου η ζήτηση θα μπορούσε να παρουσιάσει σημαντική αύξηση, ως αποτέλεσμα της σημαντικής βελτίωσης του διαθεσίμου εισοδήματος  στις αναπτυσσόμενες χώρες. Από την άλλη, η μαύρη σοκολάτα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και θεωρείται υγιεινή τροφή· καθώς οι υγιεινές διατροφικές συνήθειες επικρατούν όλο και περισσότερο στις σύγχρονες κοινωνίες, η ζήτηση για κακάο θα μπορούσε να παρουσιάσει σημαντική αύξηση. Επιπρόσθετα, στις χώρες του δυτικού κόσμου, η ζήτηση για προϊόντα που περιέχουν σοκολάτα, φαίνεται να μεγαλώνει διαχρονικά. Συμπερασματικά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι πιθανή αύξηση της  ζήτησης στο κακάο, ενδεχομένως να οδηγήσει στην αύξηση της τιμής του.

Διαχείριση κίνδυνου χαρτοφυλακίου επενδύσεων

Τα παράγωγα προϊόντα όπως είναι το κακάο, μπορούν να συμβάλλουν με σχετικά αποτελεσματικό τρόπο στην διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των επενδυτών καθώς έχουν χαμηλή συσχέτιση με άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Η ερώτηση παραμένει: Θα ήταν σοφή μια τοποθέτηση στο κακάο; Η αλήθεια είναι πως, δεδομένου ότι οι τιμές του κακάο συχνά είναι ασταθείς, μεμονωμένα, μια τέτοια τοποθέτηση θα μπορούσε να επιφέρει ανέλπιστα μεγάλα κέρδη ή και απροσδόκητα μεγάλη ζημία· πρόκειται λοιπόν για μια τοποθέτηση με υψηλό επενδυτικό κίνδυνο. Ωστόσο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της διασποράς κινδύνου του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου.

Η εύχρηστη διαδικτυακή πλατφόρμα της Keystock καλύπτει όλο το φάσμα συναλλαγών σε CFDs και Forex και σας εγγυάται εύκολες συναλλαγές με ασφάλεια από όπου και αν βρίσκεστε.

 

Σημαντική σημείωση: Το άρθρο έχει συνταχθεί από τη Nuntius ΑΧΕΠΕΥ και το περιεχόμενό του είναι αποκλειστικά πληροφοριακό. Δεν πρέπει να ερμηνεύετε οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται σε αυτό το άρθρο ως επενδυτική συμβουλή/σύσταση. Κανένα σημείο αυτού του άρθρου δεν συνιστά σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου.